Elektronikus személyazonosító igazolvány (E-SZIG)

 

Az okmányra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) szerepel, kortól és magyarországi lakóhelytől függetlenül.

Az eljárás és az okmány kiállítása ingyenes.

Az igénylés ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Időpontfoglalás Főkonzulátusunkon a +55 11 4280-4690 telefonszámon lehetséges.

 

A kérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges. A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát hiteles magyar nyelvű fordítással. A 12. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok: személyazonosság megállapítására alkalmas, érvényes magyar, vagy brazil személyazonosító igazolvány, vagy útlevél és a magyar lakcímkártya. Lehetőség szerint kérjük bemutatni a honosítási okiratot, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonato(ka)t.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az E-SZIG-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az E-SZIG birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az E-SZIG által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az E-SZIG átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az E-SZIG adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak magyarországi okmányirodában lehet kérelmezni. A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év, 18. életévüket betöltött kérelmezők esetében 6 év, míg a 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet (ún. chip-et) nem tartalmaz.

Az új típusú személyazonosító igazolvány chip-je tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult fényképét, aláírását, valamint az ujjlenyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel is rendelkezik, akkor a chip-ben ez is rögzítésre kerül.

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az E-SZIG birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

 

Az elektronikus személyazonosító igazolványról részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +36 1 550-18-58 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset), valamint az adatváltozások (lakcímváltozás, névváltozás) bejelentése állampolgári kötelesség, így azok további intézése, illetve a személyes adatok naprakészen tartása elengedhetetlen a jövőben is!