Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok és az adott külföldi államban képviselettel nem rendelkező más uniós polgárok részére a Konzuli Szolgálat útján – a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint − biztosít konzuli védelmet, melynek formáját, módját és terjedelmét az azt igénylő rászorultságának, valamint az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a magyar konzul maga határozza meg.

A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét rendkívüli, soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely, képviselettel rendelkező uniós tagállam ellátja abban a külföldi államban, ahol nincs elérhető távolságban magyar képviselet.

Ezen képviseleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:
Az EU polgárait megillető konzuli védelemről
A kiskorúak, a várandós anyák, a gyámság vagy gondnokság alatt állók, valamint a cselekvési képességükben egyéb módon korlátozottak konzuli védelme kiemelt figyelmet élvez, érdeküket a Konzuli Szolgálat − lehetőségeihez mérten − különös gondossággal, felelősséggel és empátiával védi külföldön.

A konzuli védelem hatékonyabb ellátása érdekében külföldi utazása előtt itt jelezheti külföldi tartózkodását a magyar Konzuli Szolgálatnak:

Adatlap konzuli védelemhez

A konzuli védelem formái:

 • A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése
 • Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának
 • Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek
 • Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének
 • Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak
 • A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése
 • Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése érdekében)

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott

 • az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson
 • hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön
 • élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a konzuli védelemre jogosult bajba jutottnak?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében 
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg 
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében 
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez 
 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit 
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst 
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről 
 • Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban 
 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt 
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban 
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében 
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében 
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében 
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában 
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben 
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

Teljes link ide kattintással érhető el.