Tájékoztatás a külföldön született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról

 

Kedves Szülők és Törvényes Képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány döntése értelmében 2018 januárjától a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (FÉTÁM/Babakötvény) elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő – arra jogosult – magyarok számára is.

Hol és hogyan igényelheti a támogatásokat?

 • Személyesen

 - A konzuli feladatot ellátó magyar külképviseleteken, pl. a Brazíliavárosi Nagykövetségen vagy a Sao Pauló-i Főkonzulátuson.

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál).

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

• Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)

• Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően):

Kérelem anyasági támogatás megállapítására a külföldön született és külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt a külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén

Az Anyasági támogatást a magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult anya állampolgárságától függetlenül igényelheti (tehát az anyának nem kell magyar állampolgárnak lennie), amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született. A kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.  Amennyiben a gyermeket Magyarországon még nem anyakönyvezték, azt kezdeményezni kell. Tekintve, hogy a magyar születési anyakönyvi kivonat megléte nem feltétele a kérelem benyújtásának, a magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata később is pótolható amennyiben a gyermek születését követő 6 hónapon belül még nem áll a szülők rendelkezésére.

Fiatalok Életkezdési Támogatását (FÉTÁM/Babakötvényt) igényelheti az életkezdési támogatásra jogosult gyermek bármelyik szülője vagy más törvényes képviselője. Az életkezdési támogatás 2017. június 30. után született gyermek után kérelmezhető, a kérelem beadásának nincs időbeli korlátja. A támogatás feltétele a magyar állampolgárságú gyermek magyarországi anyakönyvezése.

FIGYELEM! A FÉTÁM és ANYASÁGI kérelmek elbírálásának előzetes feltétele, hogy a gyermek a magyar anyakönyvi nyilvántartásban szerepeljen, így a gyermek születésének anyakönyvezését feltétlenül szükséges elvégezni!

Letölthető tájékoztató anyag külföldön született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról innen 

Letölthető kérelem anyasági támogatás megállapítására innen 

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez:

  • az anya érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány),
  • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya,
  • honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat,
  • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezése nem történt meg, akkor az Apostille hitelesítéssel és hiteles fordítással ellátott brazil születési anyakönyvi kivonat),
  • a számlavezető intézetétől IBAN bankszámlaigazolás (ez a FÉTÁM-hoz nem szükséges, csak az anyasági támogatáshoz).