Vízumkötelezett országok (az inverz lista, azaz a vízummentes országok listája itt található: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizummentesseg-magyarorszagra-torteno-beutazas-eseten) állampolgárainak előzetesen, személyesen kell benyújtaniuk a tartózkodási engedély iránti kérelmüket a brazíliavárosi nagykövetségen vagy a Sao Pauló-i főkonzulátuson. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra, és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kapnak.

 

A tartózkodási engedély kérelmezéséhez minden esetben szükség van az alábbi dokumentumok bemutatására:

 • útlevél, melynek érvényessége legalább 3 hónappal meg kell haladnia az igényelt vízum érvényességét;
 • hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és aláírt, az utazási célnak megfelelő vízumkérdőív (ld. az utazási céloknál);
 • 1 db 3x4 cm, három hónapnál nem régebbi arcfénykép;
 • oda- és visszaútra szóló megváltott repülőjegy, illetve az annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközök meglétének az igazolása;
 • a magyarországi lakhatás és megélhetés igazolása;
 • egészségügyi biztosítás (legalább 30.000 euró összegű fedezetet nyújtó utasbiztosítás);
 • a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem a fogadó ország állam-polgára;
 • befizetett vízumdíj.

 

A vízumkérelem benyújtásakor a fenti általános követelményeken túl a beutazás célját is igazolni kell az alábbiak szerint:

 

Munkavállalás

 • vízumkérdőív;
 • előzetes megállapodás;
 • igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről;
 • nyilatkozat, igazolás a várható jövedelemről.

 

Tanulmányok folytatása

 • vízumkérdőív
 • képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolása vagy az oktatási intézmény meghívólevele;
 • igazolás arról, hogy a tanulmányok folytatásához megfelelő nyelvismerettel rendelkezik;
 • az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről, vagy a tandíjmentességről.

 

Családegyesítés

 • vízumkérdőív;
 • eredeti brazil házassági/születési anyakönyvi kivonat brazil Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással ellátva;
 • a magyarországi rokon útleveléről/tartózkodási engedélyéről készített másolat.

 

Kutatás

 • vízumkérdőív;
 • akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás.

 

Egyéb (pl. AIESEC vagy IAESTE csereprogram)

 

Bővebb információ az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) honlapján olvasható:

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=390&Itemid=459&lang=hu

A Magyarországra érkezést követően a kártya formátumú tartózkodási engedélyt személyesen az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) illetékes Regionális Igazgatóságán kell átvenni. A tartózkodási kártya érvényességi idején belül a magyarországi tartózkodás mellett a schengeni térségen belüli, legfeljebb 90 napos vízummentes utazásra és Magyarországra történő korlátlan számú visszatérésre is jogosít.

A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerinti illetékes Regionális Igazgatóságnál a szükséges okiratok egyidejű csatolásával, személyesen kell benyújtani