A Külgazdasági és Külügyminisztérium meghirdette a 2021/2022-es tanévre szóló ösztöndíjpályázatait a következő képzésekre vonatkozóan:

- Hungarológiai képzés
- Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés
- Műfordító képzés

Az ösztöndíjak célja:
A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.


A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.


A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.


A pályázati felhívások magyar és angol nyelveken a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a https://balassischolarship.kormany.hu website-on találhatóak:


magyar nyelven:
https://balassischolarship.kormany.hu/palyazatok 


angol nyelven:
https://balassischolarship.kormany.hu/call-for-applications


Pályázati határidő: Hungarológiai képzés - 2021. április 29.
Magyarságismereti képzés – 2021. május 05.
Műfordító képzés – 2021. május 05.